Uzlaşma kurullarının vergi ölçüsündeki yetki sonu belirlendi

Vergi ile ilgili girilen uzlaşma komitelerinin uygulacağı cezaların hudutları belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının Vergi Yol Kanunu Genel Bildirisi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bildirimle, Vergi Adap Kanununda yer alan yetkiye istinaden uzlaşma komitelerinin, uzlaşma konusu yapabilecekleri vergiler ve bunlara ait vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının ölçüleri belirlendi.

Uzlaşma kurullarının yetki sırınları netleştirildi

Tebliğle, düzenlenen asıllar kapsamında, uzlaşma komitelerinin, uzlaşma konusu yapabilecek vergi ölçüsüne ait yetki sonu da belirlenirdi.

  • Bu kapsamda, mal müdürlükleri bünyesinde kurulan uzlaşma komitelerine ait yetki hududu, Ankara, İzmir vergi dairesi başkanlıkları için 15 bin lira olurken, bu hudut başka vilayetler için 12 bin 500 lira, 10 bin lira ve 7 bin 500 lira üzere farklı ölçülerde uygulanacak. Defterdarlık için de yetki hududu 7 bin 500 lira olarak tespit edildi.
  • Vergi dairesi müdürlüğü bünyesinde kurulan uzlaşma komitelerine ait yetki sonu da İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı için 70 bin lira, Ankara ve İzmir vergi dairesi başkanlıkları için 60 bin lira oldu. Bu hudut, başka vilayetler için 50 bin lira, 40 bin lira ve 30 bin lira olmak üzere kademeli formda farklı ölçülerde belirlendi. Defterdarlıklar için de kelam konusu hudut 30 bin lira oldu.
  • Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar bünyesinde kurulan uzlaşma komitelerine ait yetki hududu Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı için 3 milyon 500 bin lira, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı için 1 milyon 500 bin lira, Ankara ve İzmir vergi dairesi başkanlıkları için 1 milyon 250 bin lira olarak uygulanacak. Bu hudutlar, başka vilayetler için 1 milyon lira, 750 bin lira ve 500 bin lira olmak üzere farklı bedellerde belirlendi. Kelam konusu hudut, defterdarlıklar için ise 100 bin lira olarak saptandı.
  • Vergi Daireleri Uyum Uzlaşma Kuruluna 15 milyon lira, Merkezi Uzlaşma Komitesine da 15 milyon lira ve üzerindeki vergiler için yetki verildi.

Usulsüzlük cezalarına ait yetki sınırları

AA’nın haberine nazaran, bildiriyle, uzlaşma kurullarının uzlaşma konusu yapabilecekleri usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ait yetki hudutları da tespit edildi.

  • Bu hudut, mal müdürlükleri bünyesinde uzlaşma kurullarında en fazla 20 bin lira, vergi dairesi müdürlüğü bünyesinde kurulan kurullarda en fazla 70 bin lira, vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar bünyesinde kurulan uzlaşma komitelerinde en fazla 800 bin lira olarak belirlendi.
  • Vergi Daireleri Uyum Uzlaşma Komitesine 15 milyon lira, Merkezi Uzlaşma Komitesine 15 milyon lira ve üzerindeki usulsüzlük cezaları için yetki verildi.

Yorum yapın