İade müddeti 14 güne çıktı! 2024’de devreye girecek

Ticaret Bakanlığının ayrıntılarını duyurduğu yönetmelik ile malı Iade süresi on günden on dört güne çıkarıldı, iadelerde kartın kullanılabilir limitine tek seferde ek edilmesi zaruriliği getirildi, şahsileşen birtakım eser kümeleri sonları belirlenerek cayma hakkından istisna edildi.

İletişim imkanları ve ödeme sistemlerindeki çeşitlilik başta olmak üzere teknolojide yaşanan gelişmeler ile Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus yapısı, alt yapı yatırımlarının tamamlanması, e-ticaretin getirdiği vakit ve yer hududu olmaksızın süratli ve kolay alışveriş imkanları, satıcı ve eser çeşitliliğinin fazlalığı, daima düzenlenen kampanya ve promosyon ile dalın yapısı e-ticaret hacminin ve konvansiyonel ticaretten aldığı hissenin artan bir süratle yükselmesine neden olmasının yanı sıra, bu durum tüketicilerin elektronik ticarette taraf oldukları uzaklıklı kontratların tartısı ve değerini günden güne artırdı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında, 23 Ağustos ve 31932 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aralı Kontratlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ayrıntıları paylaşıldı.

Yönetmeliğe nazaran, platform üzerinden kurulan uzaklıklı mukavelelere ait olarak aracı hizmet sağlayıcılara tüketicilerin belli durumlarda bedel iadesi dahil haklarını kullanabilmelerine ait yükümlülükler getirilerek tüketicilerimize yasal haklarının kullanımı konusunda ek muhafaza getirildi.

MALI İADE MÜHLETİ ON GÜNDEN ON DÖRT GÜNE ÇIKARILDI

Cayma hakkı kullanımında malı iade müddeti on günden on dört güne çıkarıldı. Ayrıyeten AB Direktiflerine uygun olarak iade masraflarından sorumluluk halleri düzenlenerek örtülü bir maliyet kalemi olarak kesin satış fiyatının tespitinde dikkate alınan iade masraflarının eser ve tüketici bazında farklılaştırılabilmesi imkanı ile en son satış fiyatlarında yapılacak indirimler sayesinde sektörel rekabetin ve toplam tüketici refahının arttırılması hedeflendi.

İADELERDE KARTIN KULLANILABİLİR LİMİTİNE TEK SEFERDE EK EDİLMESİ MECBURİLİĞİ GETİRİLDİ

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde cayma hakkının kullanılması halinde azami on dört gün içerisinde tüketiciye yapılması zarurî bedel iadelerine ait olarak kart çıkaran kuruluşlara da kendilerine aktarılan meblağın ulaşmasını takiben kartın kullanılabilir limitine tek seferde ek edilmesi zaruriliği getirilerek tüketicilerin taksitli alışverişlerinde kredi limitlerinin haksız yere azalmasından ötürü finansmana ulaşmalarının önündeki mani kaldırıldı.

KİŞİSELLEŞEN KİMİ ESER KÜMELERİ HUDUTLARI BELİRLENEREK CAYMA HAKKINDAN İSTİSNA EDİLDİ

Standart nitelikteki sonlu sayıda eser için şahsileşmesi nedeni ile satın alınması sonrasında cayma hakkı kullanılan eserin ceza hukuku bağlamında kabahat aleti olarak kullanılması başta olmak üzere hukuka muhalif kullanımının yine satışa mevzu edilmesi nedeni ile yeni sahibi olan tüketici bakımından isimli ve idari taraftan güvenlik riski taşımasının önlenmesi, kıt olan ülke kaynaklarının israfının engellenmesi, tamamına yakınının ithal edilmesi nedeni ile dış ticaret istikrarına olumsuz tesirinin önlenmesi maksatları ile birtakım eser kümeleri hudutları belirlenerek cayma hakkından istisna edildi.

1 OCAK 2024’TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yönetmelik değişikliği ile hem satıcı/sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar ile Kargo şirketleri ortasında ticari mukavelelerin revizyonu ile bilgi süreç sistemlerinde gerekli entegrasyonun yapılabilmesi hem de tüketicilerin hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilerek aydınlatılabilmesi için kelam konusu değişikliklerin 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girmesi konusu düzenlendi.

KAYNAK: İHA

Yorum yapın