E-Ticaret Kanunu Resmi Gazete’de

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) – Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile elektronik ticarette (e-ticaret) haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilerek pazara yeni aktörlerin girişinin kolaylaştırılması, pazarın istikrarlı ve sağlıklı büyümesinin sağlanması maksadıyla, ölçekler de dikkate alınarak e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve e-ticaret hizmet sağlayıcılara yönelik düzenleme yapıldı.

Seyahat acenteliği, sivil havacılık, kişisel emeklilik, bankacılık, sigortacılık, finansman, sermaye piyasası, ödeme hizmetleri, bahis ve baht oyunları ile elektronik haberleşme alanlarında faaliyet gösteren işletmeler, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı yahut e-ticaret hizmet sağlayıcı kabul edilmeyecek.

Kanunla, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a yeni terim ve kavramlar eklendi.

E-ticaret pazaryerinde kendisinin satış yapıp yapmadığına bakılmaksızın başka elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal yahut hizmetlerinin teminine yönelik kontrat yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcılar “elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı” olarak; ister e-ticaret pazaryerinde isterse kendine ilişkin e-ticaret ortamında, kendi mal yahut hizmetlerinin teminine yönelik kontrat yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcılar ise “elektronik ticaret hizmet sağlayıcı” olarak tanımlanacak.

Kanuna, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcının aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret ortamına ait makullüğün sağlanması için “e-ticaret pazaryeri” ve “e-ticaret ortamı” tarifleri da eklenecek.

Net süreç hacmi, sonuncu fatura yahut fatura yerine geçen evrak kıymetlerinin tüm vergi, fon, harç ve gibisi dahil toplamını içerecek.

HUKUKA MUHALİF İÇERİK

Diğer kanunlarda bilakis karar bulunmadıkça, aracı hizmet sağlayıcı, hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içerik ve içeriğe bahis mal yahut hizmetle ilgili hukuka muhalif hususlardan sorumlu olmayacak.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, e-ticaret hizmet sağlayıcı tarafından sunulan içeriğin hukuka muhalif olduğundan haberdar olması halinde, bu içeriği gecikmeksizin yayımdan kaldırarak hukuka alışılmamış hususu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirecek.

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, hak sahibinin, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline dair bilgi ve dokümana dayanan şikayeti üzerine, e-ticaret hizmet sağlayıcının şikayete husus eserini yayımdan kaldırarak durumu kendisine ve hak sahibine bildirecek.

E-ticaret hizmet sağlayıcı, şikayetin aksini gösteren bilgi ve dokümana dayanan itirazını aracı hizmet sağlayıcıya sunması üzerine, şikayete bahis eseri yine yayımlayacak.

Şikayet ve itirazda; ilgililerin açık kimlik ve adres bilgileri, ihtilafa husus eser hakkındaki bilgiler, eserin yayımdan kaldırılması yahut yayımlanmasının gerekliliğine dair münasebetler ile yönetmelikle belirlenen öteki konular yer alacak. İlgililerin genel kararlara nazaran isimli ve idari mercilere başvurma hakları gizli olacak.

TİCARET BAKANLIĞINA “ETKİN VE ADİL REKABET ORTAMINI KORUMA” YETKİSİ

Ticaret Bakanlığı, e-ticaretin gelişimini sağlamaya, faal ve adil rekabet ortamını muhafazaya, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının faaliyetlerine yönelik düzenleme yapmaya yetkili olacak.

Aracı hizmet sağlayıcı ve hizmet sağlayıcı, düzenleme kapsamındaki iş ve süreçlerine ait bilgi, doküman, defter ve elektronik kayıtlarını, iş yahut sürecin gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıl müddetle saklamakla yükümlü olacak.

Ticaret Bakanlığı, sesli arama ve kısa ileti yoluyla ticari elektronik mesaj gönderen gerçek yahut hukukî kişi abone bilgilerini Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumundan almaya yetkili olacak.

İDARİ PARA CEZALARI

Kanunla, e-ticarette haksız ticari uygulamada bulunan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, haksız uygulamada bulunulan her bir e-ticaret hizmet sağlayıcı için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. E-ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil e-ticaret hizmet sağlayıcıyı kampanyalı mal yahut hizmet satışına zorlayan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir e-ticaret hizmet sağlayıcı için 500 bin lira idari para cezası uygulanacak.

İdari para cezalarının uygulanmasına karşın Ticaret Bakanlığınca verilen mühlet içinde karşıtlığın sonlandırılmaması yahut birebir tersliğin ceza tebligatının yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde tekrarı halinde bir evvelki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacak.

İdari para cezalarına ait fiillerin, Ticaret Bakanlığını yanıltmaya yönelik iş ve süreçlerle gerçekleştirilmesi halinde kelam konusu cezalar 10 katı uygulanacak.

İdari para cezalarının bir takvim yılına ait toplam fiyatı, net süreç hacmi 60 milyar liranın, iptal ve iadeler hariç süreç sayısı 100 bin adedin üzerinde olan aracı hizmet sağlayıcı yahut hizmet sağlayıcı için 500 milyon lirayı geçemeyecek.

E-TİCARETTE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR ÖNLENECEK

E-ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini kıymetli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan yahut belli bir kararı almaya zorlayarak olağan kaidelerde taraf olmayacağı bir ticari alakanın tarafı olmasına neden olan uygulamalarının haksız olduğu kabul edilecek. E-ticarette haksız ticari uygulamada bulunulamayacak.

Kanunla bir takvim yılındaki net süreç hacmi 10 milyar liranın üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılara ek yükümlülükler de getirildi. Buna nazaran, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, e-ticaret hizmet sağlayıcı ve alıcıdan elde ettiği dataları, sırf aracılık hizmetlerinin sunulması maksadıyla kullanacak ve aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazaryerleri yahut öteki e-ticaret ortamlarında e-ticaret hizmet sağlayıcılarla rekabet ederken kullanamayacak.

E-TİCARET LİSANSI

Bir takvim yılındaki net süreç hacmi 10 milyar liranın, iptal ve iadeler hariç süreç sayısı 100 bin adedin üzerinde olan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı, faaliyetine devam edebilmek için Ticaret Bakanlığından lisans almak ve lisansını yenilemek zorunda olacak.

Lisans fiyatı, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılardan, bunların e-ticaret pazaryerlerinde bir evvelki takvim yılında gerçekleşen net süreç hacimleri oranında tahsil edilecek.

Aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret pazaryerlerinde kendisinin yahut ekonomik bütünlük içinde bulunduğu bireylerin markasını taşıyan yahut kullanım hakkını haiz olduğu malları satışa sunan yahut satışına aracılık eden e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, elektronik para kuruluşu olarak yetkilendirilen işletmelerin ekonomik bütünlük içinde bulunduğu e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, eşya nakliyeciliği faaliyetinde bulunan işletmeler, taşıma işleri organizatörü yahut posta hizmet sağlayıcı olarak yetkilendirilen işletmelerin ekonomik bütünlük içinde bulunduğu e-ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, yükümlülüklere 1 Ocak 2024’e kadar uyum sağlayacak.

DÜZENLEME 1 OCAK 2023’TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel yapılan ve birebir tarihten itibaren 6 ay içinde bu düzenlemeye uygun hale getirilmeyen aracılık kontratlarının ilgili kararları geçersiz sayılacak. Lisans alma yükümlülüğü 1 Ocak 2025’te itibaren yerine getirilecek. Düzenleme, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek.

Söz konusu kanunun ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz..

Yorum yapın